مدیریت جهادی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/khoramshhr.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/21-1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/امتحان-الهی.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/جنگ.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210602-WA0063-Copy.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/video_2021_8_7-12_50_54_700_Ug4.mp4

آفت انقلاب اسلامی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/video-9.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210517_190830_315.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/video_2021-05-27_13-24-07.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/52357ed2c305182ece2427cefb7e977313585747-240p.mp4

وحدت در مقابل دشمن + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210611-WA0013.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/وحدت.mp4

طنز و سیاست در سینما + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/01/5552021_06_24_08_51_31_886.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/01/5552021_06_24_09_26_40_9842021_06_24_09_34_25_469.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/128.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/123.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/127.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/121.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/122.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/126.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/124.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/125.mp4

بصیرت در تاریخ + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/111.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/19.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-05-09_17-10-42.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/غربزده-ها.mp4   https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/video-11.mp4

بصیرت سیاسی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210602-WA0051-Copy.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210603-WA0013.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/انتخاب.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210603-WA0056.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210602-WA0063-Copy.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210603-WA0028.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-06-07_08-55-43.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/video-11.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/iran-low1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-05-27_12-37-30.mp4

دانا – درس خواندن + فیلم

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) – قسمت اول قسمت دوم

دعوت به حضور مردم + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/انتخاب1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210606-WA0083.mp4

دروغگویی

انتخاب نورانی