معرفی پایگاه سیمرغ

پایگاه سیمرغ برای ساماندهی کارهای فرهنگی که در سایت‌های گوناگون انجام می‌شود،راه‌اندازی شده است. البته در ابتدا فیلم‌های کوتاه و…

نمایشگاه مجازی موسسه فرهنگی هنری فاطمة الزهرا

نمایشگاه مجازی موسسه فرهنگی هنری فاطمة الزهرا( سلام الله علیها) ورود به نمایشگاه

وقتی می‌توانیم به آنچه می‌خواهیم برسیم، چرا از خدا بخواهیم؟ چرا دعا؟

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/03/671.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/668.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/03/672.mp3

موارد و شرایط دعا + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/665.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/666.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/667.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/669.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/670.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/676.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/677.mp4

جوان و نوجوان موفق + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/652.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/653.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/654.mp4

جوانی فرصت وصل شدن به معدن نور + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/649.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/650.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/498.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/499.mp4

فراموشی و غفلت، راه نفوذ دشمن + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/645.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/646.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/647.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/648.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/655.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/656.mp4

ارزش نماز و بزرگداشت این فریضه مبارک + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/644.mp4

مقابله با تهاجم فرهنگی و فساد + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/642.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/645.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/655.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/646.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/643.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/f22fe13828a432178ea4d044ca7dc89a28684323-360p.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/620.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/619.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/618.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/622.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/622.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/624.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/623.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/625.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/626.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/627.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/647.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/09/d43e62a8-96ac-47e1-b93d-1ad5ed77da1d.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/628.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/630.mp3…

ترویج فساد و بی‌بند و باری برای از بین بردن اسلام + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/616.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/613.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/614.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/615.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/617.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/618.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/634.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/631.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/635.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/636.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/02/651.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/639.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/638.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/637.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/640.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/641.mp4

جانفشانی شهدای و رزمندگان مقاومت + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/605.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/606.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/607.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/608.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/610.mp4

توسل به خدا و اولیاء و شهدا +فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/611-1.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2020-01-29-at-14.03.24.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/601.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/612.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/602.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/600.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2023/01/603.mp4

تبیین و بصیرت‌افزایی در خطبه فدکیه + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/578.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/579.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/580.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/581.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/582.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/573.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/574.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/575.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/12/576.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/584.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/585.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/586.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/587.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/588.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/589.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/590.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/591.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/592.mp4

حضرت عیسی علیه السلام در فیلم مریم مقدس و بشارت منجی

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/558.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/559.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/560.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/561.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/562.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/563.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/564.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/565.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/566.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/567.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/568.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/569.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/570.mp4

علت دشمنی و مخالفت با ولایت الهی + فیلم

https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/550.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/554.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/544.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/556.mp3 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2021/04/547.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/552.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/572.mp4 https://iview313.ir/wp-content/uploads/2022/12/571.mp4